Aktualizácia ..::04.12.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavy
Druhy výstav
Triedy,tituly
Pred výstavou
RozhodcaVystavovanie
Po výstave
ZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

Výstavy psov - rozhodca

Mnoho rozhodcov posudzuje naraz niekoľko plemien, niektorí dokonca všetky a vedieť posúdiť skutočne dobre každé plemeno, to je myslím, nemožné. Vyhrá pes, ktorý je v majetku známeho handlera, či chovateľa alebo taký, ktorý má veľmi slabý exteriér. Na rozhodcu majú ľudia ťažké srdce, no ani ich práca nie je ľahká. Niektorí skutočne posudzujú podľa nálady a kamarátskych vzťahov, niektorí plemená ani poriadne nepoznajú a hodnotia len hlavné znaky - hlava a pohlavný výraz, uhlienie, pohyb, srsť. Pravda je taká, že psy, ktorí dnes vyhrávajú výstavy, často nie sú práve najlepší predstavitelia plemena a to je presne ten dôvod, prečo počet titulov pred menom psa nemá byť hlavné vodítko pri výbere šteniatka, či krycieho psa.

Rozhodca je niekto, kto sa správa úctivo ku nám a my sa musíme správať úctivo k nemu. Očakáva, že do kruhu nastúpime včas, hneď po vyzvaní, slušne vystupujúci a upravení. V primeranom oblečení, v dobrej obuvi, nie okázalom odeve, pretože pes je ten, čo má byť posúdený. No my mu to šušťákmi nemáme kaziť. Nie my, hlavne pes musí byť v top stave. Špinavý, smradľavý pes so zubným kameňom na výstavu nepatrí. Rovnako ako pes nesocializovaný, agresívny. Do kruhu vstupujeme so psom vyvenčeným a upraveným. Je na mieste pozdraviť rozhodcu, niektorí podajú ruku pred alebo po rozhodovaní.

Počúvajte rozhodcu, ak mu nerozumiete alebo nie ste si istí, čo hovoril, kľudne sa slušne spýtajte a splňte mu jeho požiadavku. Väčšinou však ukazuje posunkami, čo chce, to znamaná, aj keď nehovoríte rovnakým jazykom, ukázanie na zuby, či krúživý pohyb rukou vo vzduchu, znamenajúci, že máte predviesť psa v kruhu poklusom, pochopíte hneď. Najmä však treba sledovať rozhodcu, či neukazuje, že psy sa majú pohybovať do kruhu alebo či vás nechce preradiť do "svojho pomysleného rebríčka" niekde inde. Rozhodca pracuje so psami a vy ste jeho predĺžená ruka a plníte jeho príkazy. Ak neviete, čo chce, požiadajte o vysvetlenie. Isto vám šancu dá.

Po posúdení nezabudnime poďakovať nie len rozhodcovi, ale poblahoželať a poďakovať za konkurenciu aj ostatným v kruhu. Hádať sa s rozhodcom o výsledku nie je na mieste. Ale ak máme otázky k posúdeniu, kľudne sa spýtajme, no na veľké vysvetľovanie čas nie je. Každý rozhodca si interpretuje štandard trochu inak, tak ako je to rôzne aj u chovateľov daného plemena, každý to trochu inak chápe. Prihlásili sme sa na výstavu dobrovoľne, preto prijmime posudok taký, ako ho napísal. Ohováranie, posmešky, ktoré často počuť od nespokojných majiteľov, to je je veru na mieste. Avšak ak ste zaznamenali skutočne porušenie pravidiel vystavovania zo strany rozhodcu, či organizátora, môžete podať protest.

Je jedno, či máte šampióna alebo svetového víťaza. Posudzuje sa dnes a týmto rozhodcom a tento môže vášmu psovi dať aj o stupeň horšiu známku. S novou výstavou prichádza nová šanca a nový začiatok. K vystavovaniu patria aj víťazstvá a aj prehry. "Každý dobrý šampión má aj VD!" (hodnotenie veľmi dobrý).

Každý rozhodca k posudzovaniu pristupuje inak, alebo má jeden z mnohých "štýlov" posudzovania. Ak je to možné, je dobré rozhodcu chvíľu sledovať a naše vystavovanie tomu prispôsobiť. Najmä si všimnite, či očkom pri posudzovaní jedného psa nepozerá aj na ostatných. To vám napovie, či psa treba držať v postoji stále. Dôležité je aj to, či mu vadí používanie pamlskov, či hračiek, či psov radšej posudzuje staticky alebo v pohybe. Tieto a ďalšie veci vypozorované pred vašim nástupom do kruhu môžu pomôcť vášmu psovi zvýšiť si šance na výhru. Samozrejme, rozhoduje aj konštrukčný typ psa a jeho štandardnosť.

Rozhodca má právo požadovať od usporiadateľa splnenie zodpovedajúcich podmienok pre posudzovanie psov, upozorniť na nevhodné správanie sa vystavovateľov, usporiadateľov alebo pomocníkov a pri hrubom porušení pravidiel odmietnuť posudzovať psov, neposúdiť jedinca, ktorý nastúpil oneskorene do kruhu.

Rozhodca má povinnosť okrem iného vystaviť písomný posudok a zadať výstavné ocenenia. V každej triede určiť poradie štyroch jedincov a u ostatných jedincov zadať ocenenie bez uvedenia poradia. Neposúdiť jedinca, ktorého bol v posledných šiestich mesiacoch pred výstavou vlastníkom alebo spoluvlastníkom. To isté sa vzťahuje na psov, ktorí patria jeho najbližším príbuzným alebo partnerom. Rozhodca zodpovedá za prácu zvereného čakateľa.  Musí vyplniť knihu rozhodcu a odovzdať ju ku kontrole výstavnému výboru. Neposúdiť neovládateľného psa a diskvalifikovať agresívneho jedinca.

Správanie rozhodcu musí byť korektné tak pri posudzovaní v kruhu ako aj mimo neho. Z toho vyplýva, že rozhodca nesmie prezerať katalóg pred alebo počas posudzovania. Prihlásiť ani vystaviť psa na výstave, kde pôsobí ako rozhodca, dostaviť sa na výstavu, na ktorej posudzuje v sprievode vystavovateľov, ktorých psov na tejto akcii má posudzovať. V žiadnom prípade sa nesmie stýkať s vystavovateľmi, ktorí mu budú predvádzať svojich psov, ani u nich pred výstavou bývať. V kruhu sa musí správať korektne a posudzovať všetkých psov bez diskriminácie. Musí konať vždy zdvorilo. Pri posudzovaní v kruhu nesmie fajčiť ani požívať alkoholické nápoje. Pri posudzovaní nesmie používať mobilný telefón.

Nesmie sa v žiadnom prípade uchádzať o pozvanie k posudzovaniu. Rozhodca nesmie kritizovať prácu iného rozhodcu. Tieto ustanovenia sa týkajú v rámci jeho výkonu aj čakateľstva. V každom kruhu posudzuje jeden rozhodca.  Z priestorových dôvodov môžu jeden kruh využiť po sebe dvaja aj viac rozhodcov. Pri posudzovaní smie byť v kruhu vedľa vystavovateľov len rozhodca, vedúci kruhu, zapisovateľ, príp. tlmočník. S povolením hlavného rozhodcu môže byť do kruhu pridelený aj hospitant. Do kruhu môže v priebehu posudzovania vstúpiť zástupca usporiadateľa, prípadne hlavný rozhodca, ak títo zaisťujú úlohy súvisiace s úspešným priebehom výstavy. Vstup iných osôb do kruhu (fotografi, funkcionári klubu a pod) je dovolený až po ukončení posudzovania a určenia poradia. Je žiaduce, aby rozhodca zhodnotil triedu, zdôvodnil zadané ocenenia a stanovené poradie.

Základné pojmy

Rozhodca: Osoba spĺňajúca podmienky ustanovené poriadkom SKJ a FCI a menovaná SKJ ako rozhodca pre posudzovanie exteriéru psov.

Čakateľ: Osoba spĺňajúca podmienky a zaradená do prípravy čakateľov na funkciu rozhodcu.

Aprobácia: Plemeno alebo plemená psov, ktorých exteriér je rozhodca oprávnený posudzovať.

Rozšírenie aprobácia: Proces, v ktorom rozhodca s určitou aprobáciou získava oprávnenie posudzovať ďalšie plemená psov.

Hospitácia: Účasť čakateľa alebo rozhodcu, ktorý si rozširuje aprobáciu, v kruhu pri posudzovaní psov delegovaným rozhodcom.

Národný rozhodca: Rozhodca s oprávnením posudzovať plemená psov, pre ktoré má aprobáciu, na výstavách a ďalších akciách všetkých úrovní na území SR. Na zahraničných akciách, na ktoré bol riadne delegovaný SKJ môže posudzovať a to mimo akcií medzinárodných, sekčných (napr. európska) a svetových. Akcie musia byť organizované pod záštitou FCI.

Medzinárodný rozhodca: Rozhodca s oprávnením posudzovať plemená psov, pre ktoré má aprobáciu na výstavách a ďalších akciách všetkých úrovní na území SR aj v zahraničí. Akcie musia byť organizované pod záštitou FCI a rozhodca na ne musí byť riadne delegovaný SKJ alebo SKJ povereným usporiadateľom.

Skupinový rozhodca: Rozhodca oprávnený posudzovať jednu alebo niekoľko skupín FCI a neuznané plemená priradené k príslušným skupinám FCI.

Rozhodca pre všetky plemená: Rozhodca oprávnený posudzovať všetky plemená psov FCI.

Zbor rozhodcov: Zbor rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov je odbornou komisiou SKJ, ktorá združuje rozhodcov pre exteriér.