Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachO plemenách

PlemenoŠteniatkoChov
Zvod mladých
Bonitácia
RTG DBK
SVP
DNA test
DWDM
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

RTG vyšetrenie bedrových kĺbov

Podmienkou uchovnenia je aj vyšetrenie bedrových kĺbov na prítomnosť dysplázie a ak je nález pozitívny, rozhoduje jej stupeň. Robí sa po jednom roku veku, najlepšie od dvoch rokov, kedy sú kĺby viac menej vyvinuté. Dysplázia je dedičná choroba, prenáša sa aj po starých rodičoch, prípadne nevhodným kombinovaním línií náchylných na ochorenie a má niekoľko stupňov. Ak majú rodičia alebo starí rodičia psa pozitívny nález - vysoký stupeň, je pravdepodobnosť náchylnosti na DBK. Bližšie o chorobe tu.

Do chovu sú pripustené len jedince s výsledkom A až B. Vyššie hodnoty sú diskvalifikované.

V našej ChS robíme spolu s RTG bedier aj lakte. Lakte sa na Slovensku opomínajú, v Českej republike sú podmienkou chovnosti. Ako bedrá, tak lakte môžu byť postihnuté dyspláziou a ak už je raz psík uspatý, prečo nedať vyhodnotiť aj lakte? Navyše, dysplázia lakťových kĺbov je veľmi rozšírená a vysoko dedičná!

Postup

Snímky smie vyhotoviť každý veterinár s RTG, vyhodnotiť ho smie však len klubom vybraný zmluvný veterinár. S vaším veterinárom si dohodnete termín RTG vyšetrenia, podľa vyťaženosti kliniky je to pár dní, prípadne týždeň vopred. Psík nesmie jesť určitú dobu pred úkonom (24hod) a pár hodín pred ním ani piť (cca 4 - 5hod). Na to vás upozorní veterinár a dá vám presné pokyny.

Po príchode si veterinár psíka preváži, ešte raz skontroluje srdce a dýchanie. Psíka uspí injekciou. Robí sa v celkovej alebo v čiastočnej narkóze (pes musí zostať nehybne niekoľko minút). V čakárni alebo v určenej miestnosti počkáte, kým psík zaspí. Počas zaspávania je vhodné sledovať dych, uložiť psa do vhodnej polohy, vytiahnuť mu jazyk,... To všetko vykonáte spolu s veterinárom, alebo to zariadi sám. Po zhodnotení, že psík je uspatý, ho uloží do špeciálneho korýtka a nastaví mu bedrové kĺby do požadovanej polohy a vyhotoví snímok. Snímok môže vyhotoviť aj viac, pokiaľ bude niektorý rozmazaný. Len kvalitný a ostrý snímok môže ísť na posúdenie. Správne napolohovanie nôh je kľúčové. Lakťové kĺby sa snímajú mimo koryto a taktiež musia byť končatiny špeciálne napolohované. Všetko vykonáva veterinár, resp. môžete mu asistovať - ukáže vám, ako pridržať psíka v polohe, kým on vyhotoví snímok.

Keď sú snímy hotové, psík dostane injekciu na "prebratie". Pri plemenách čiperných, to je rýchlo, pri plemenách s pomalším metabolizmom to chvíľku trvá (u leonbergera to trvalo cca 35min.). Psík sa preberie tak, že vie prejsť do auta a vy ho odveziete domov. Tam ho uložte na bezpečné, počas leta chladené a v zime na temperované miesto a nechajte ho "vyspať sa" z anestézy. trvá to 2-3 hodiny. Potom je psík plne aktívny a smie už aj prijímať vodu. Stravu však až nasledujúci deň.

Cena záleží od veterinára, záleží od váhy psa - množstvo anestézy a ceny snímok. Orientačne sa cena za uspatie, vyhotovenie snímok lakťov a bedier, pri cca 40kg psovi pohybuje okolo 60-70€ (záleží od váhy psa a ceny anestézy,...).

Vy alebo váš veterinár odošlete doporučene snímku kĺbov spolu originálom preukazu pôvodu poštou zmluvnému veterinárovi na posúdenie(prípadne aj ak posielate snímku vy, treba priložiť písomnú žiadosť, kde uvediete meno, priezvisko, adresu, celé meno psa, dátum narodenia a číslo čipu - nie je špeciálne tlačivo, stačí písomná žiadosť).

Snímky sa posielajú zmluvnému veterinárovi, ktorý posudzuje RTG všetkým vlčiakom na Slovensku.

MVDr. Ivan Karpjak
Veterinárna nemocnica Dúbrava, s.r.o.
Bajkalská 28
080 01 PREŠOV
Tel: 051 / 771 50 39

Do cca. 30 dní príde doporučene na dobierku list s vyhodnotením a pečiatkou od veterinára (cena dobierky je 25€). Jedno tohto vyhodnotenie zašlite tajomníčke klubu spolu s vašimi údajmi a údajmi vášho psa. Tlačivá si založte do zložky vášho psíka, nebudete ich potrebovať na žiadnej akcii mimo bonitácie. Tam si originálne vyhodnotenie prineste - ako DBK, tak aj DLK (ak ste ho dávali vyhodnotiť).

Na foto snímky bedrových kĺbov a ľakťových - polohovanie a vyhotovené snímky.

Bedrové a lakťové kĺby

Lakťové kĺby

RTG chrbtice (nepovinné)