Aktualizácia ..::24.08.2019::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

Štandard
História
Aký je?
Chov
Bonitácia
RTG DBK
DNA profil
LPN 1 a LPN 2
LEMP
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavy
Web, knihy, iné


RTG vyšetrenie bedrových kĺbov

Podmienkou uchovnenia je aj vyšetrenie bedrových kĺbov na prítomnosť dysplázie a ak je nález pozitívny, rozhoduje jej stupeň. Robí sa vo veku min. 18 mesiacov, najlepšie od dvoch rokov, kedy sú kĺby viac menej vyvinuté. Dysplázia je dedičná choroba, prenáša sa aj po starých rodičoch, prípadne nevhodným kombinovaním línií náchylných na ochorenie a má niekoľko stupňov. Ak majú rodičia alebo starí rodičia psa pozitívny nález - vysoký stupeň, je pravdepodobnosť náchylnosti na DBK. Bližšie o chorobe tu. A ako obrie plemeno, nadmerná záťaž, či vysoká váha v mladom veku, rýchly nárast na váhe, môže stupeň dysplázie značne ovplyvniť.

Do chovu sa zaraďujú jedince s RTG nálezom u DBK maximálne 2.-ho stupňa (DBK-A, B a C) s tým,
že jedinec s nálezom DBK-C, zaradený do chovu, môže byť použitý na párenie jedine s jedincom, ktorý má DBK-A.

V našej ChS robíme spolu s RTG bedier aj lakte. Lakte sa na Slovensku opomínajú, keďže nie sú podmienkou chovnosti. Ako bedrá, tak lakte môžu byť postihnuté dyspláziou a ak už je raz psík uspatý, prečo nedať vyhodnotiť aj lakte? Navyše, dysplázia lakťových kĺbov je veľmi rozšírená a vysoko dedičná!

Postup

Snímky smie vyhotoviť každý veterinár s RTG, vyhodnotiť ho smie taktiež ktorýkoľvek veterinár, avšak musí mať oprávnenie vyhodnocovať DBK. Na tento účel nie je klubom vybraný zmluvný veterinár. S vaším veterinárom si dohodnete termín RTG vyšetrenia, podľa vyťaženosti kliniky je to pár dní, prípadne týždeň vopred. Psík nesmie jesť určitú dobu pred úkonom (24hod) a pár hodín pred ním ani piť (cca 2-3hod). Na to vás upozorní veterinár a dá vám presné pokyny.

Po príchode si veterinár psíka preváži, ešte raz skontroluje srdce a dýchanie. Psíka uspí injekciou. Robí sa v celkovej alebo v čiastočnej narkóze (pes musí zostať nehybne niekoľko minút). V čakárni alebo v určenej miestnosti počkáte, kým psík zaspí. Počas zaspávania je vhodné sledovať dych, uložiť psa do vhodnej polohy, vytiahnuť mu jazyk,... To všetko vykonáte spolu s veterinárom, alebo to zariadi sám. Po zhodnotení, že psík je uspatý, ho uloží do špeciálneho korýtka a nastaví mu bedrové kĺby do požadovanej polohy a vyhotoví snímok. Snímok môže vyhotoviť aj viac, pokiaľ bude niektorý rozmazaný. Len kvalitný a ostrý snímok môže ísť na posúdenie. Správne napolohovanie nôh je kľúčové. Lakťové kĺby sa snímajú mimo koryto a taktiež musia byť končatiny špeciálne napolohované. Všetko vykonáva veterinár, resp. môžete mu asistovať - ukáže vám, ako pridržať psíka v polohe, kým on vyhotoví snímok.

Keď sú snímy hotové, psík dostane injekciu na "prebratie". Pri plemenách čiperných, to je rýchlo, pri plemenách s pomalším metabolizmom to chvíľku trvá (u Lorky to trvalo cca 35min.). Psík sa preberie tak, že vie prejsť do auta a vy ho odveziete domov. Tam ho uložte na bezpečné, počas leta chladené a v zime na temperované miesto a nechajte ho "vyspať sa" z anestézy. trvá to 2-3 hodiny. Potom je psík plne aktívny a smie už aj prijímať vodu. Stravu však až nasledujúci deň.

Cena záleží od veterinára, záleží od váhy psa - množstvo anestézy a ceny snímok. Orientačne sa cena za uspatie, vyhotovenie snímok lakťov a bedier, spolu s vyhodnotením pri 53kg psovi pohybuje okolo 90€ (záleží od váhy psa a ceny anestézy,...).

Vy alebo váš veterinár odošlete doporučene snímku kĺbov na CD spolu originálom preukazu pôvodu poštou veterinárovi, ktorého ste si vybrali na posúdenie. K týmto dokumentom pridáte aj klubom určené tlačivo. Samostatne pre DLK a DBK. Obe tlačivá nájdete tu. Ak vyhotovuje a vyhodnocuje ten istý veterinár, samozrejme, nič posielať nemusíte, všetko vyplníte na mieste.

Snímky sa posielajú veterinárovi, ktorý má oprávnenie na posudzovanie stupňa dysplazie. Uvádzam p.Karpjaka, ktorý hodnotí aj ČsV a Dr. Pašek, ktorý hodnotí napr. aj hovawartov. To znamená, že k cene snímkovania musíte prirátať aj vyhodnotenie.
 

MVDr. Ivan Karpjak
Veterinárna nemocnica Dúbrava, s.r.o.
Bajkalská 28
080 01 PREŠOV
Tel: 051 / 771 50 39


Do cca. 30 dní príde doporučene na dobierku list s vyhodnotením a pečiatkou od veterinára (cena dobierky záleží od veterinára). Tlačivá si založte do zložky vášho psíka, nebudete ich potrebovať na žiadnej akcii mimo bonitácie. K prihláške na bonitáciu ich budete prikladať. Ako DBK, tak aj DLK (ak ste ho dávali vyhodnotiť). My sme dávali vyplniť 2 originály. Jeden pre klub a jeden pre nás, do karty psíka.

Na foto snímky bedrových kĺbov a ľakťových - polohovanie a vyhotovené snímky.

Bedrové kĺby (povinné vyšetrenie) a lakťové kĺby (nepovinné vyšetrenie)

Lakťové kĺby (nepovinné vyšetrenie)

RTG chrbtice (nepovinné vyšetrenie)