Aktualizácia ..::06.01.2019::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChov
Zvod mladých
Bonitácia
RTG DBK
SVP
DNA test
DWDM
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

Chovný (krycí) pes a chovná sučka

Na nasledujúcich riadkoch, by som rada popísala čo to o chovných, tj. krycích psoch a chovných sučkách. Aké predpoklady by mala mať sučka a pes pre chov? Absolvovanie podmienok chovnosti je jedna vec. Absolvovanie výstav nám čosi napovie o exteriéry, ktorý je však diskutabilný, pretože ani výstavný šampión nemusí byť hneď kvalitným krycím psom. RTG bedrových kĺbov nám nič nepovie o dysplázii lakťových kĺbov, pretože to nie je povinné a mnoho chovateľov netestuje. Vek ako podmienka minimálnej hranice pre chov nám nič nepovie o fyzickej a psychickej vyspelosti sučky, či psa.

Ako chovateľ nesiete určitú zodpovednosť. Zodpovednosť za to, čím prispejeme do chovu a pod čo sa podpíšeme - menom vašej chovateľskej stanice, či menom vášho psa, ktorý kryl sučku. K minimám - podmienkam chovu - je dobré, je na mieste a je žiaduce, pridať čosi "navyše". A to navyše hovorí aj o nás, o chovateľovi, ktorému záleží na tom, čo "pustí" do sveta.

"The strength of the sire is the power of the dam."

Chovná sučka

Chovná sučka je základom chovateľskej stanice. To ona nosí 62 dní šteniatka pod srdcom, to ona ich kŕmi, ukazuje im ako sa správať. Aspoň prvé dni, týždne. Potom nastupuje chovateľ. Ako základný pilier, by mala byť sučka v 100% zdravotnom stave. Mala by mať pravidelné, normálne prebiehajúce háranie. Sučka už v chove odskúšaná a kvalitná chovná sučka, by mala mať jasný priebeh hárania s jasným určením dňa krytia. Zdravotným vyšetrením, ktoré by mala absolvovať je min. vyšetrenie dysplázie bedrového kĺbu. Na mieste je aj vyšetrenie lakťového kĺbu, krvný obraz. Taktiež test na DM a dwarfizmus cez KCHČSV SR u ČsV. U Leonbergerov zase LNP1, LPN 2 a LEMP. Samozrejme aj iné choroby sa môžu testovať. Ak ich raz dáte vyšetriť, máte presný obraz toho, čo bude základom zdravia vašich šteniatok. Ostatne, aj záujemcov o šteniatka zaujíma, čo im dá mama do vienka. Po zdraví je tu aj otázka práce so sučkou. Čomu sa venuje? Šport, pracovné skúšky, výstavy, práca ako taká, vypovedá o "zamestnaní" mysle sučky. Hovorí aj o tom, či nie je len nástrojom na šteniatka. Ruka v ruke ide s výcvikom aj výchova. Správne vychovaná sučka nemusí mať 10 skúšok z výkonu, alebo byť šampiónom v agility, ale vie sa správať ako na záhrade, tak v meste, dopravných prostriedkoch, k deťom, ľuďom ako takým a vie, kde je jej miesto, ak to od nej majiteľ žiada. Je natoľko psychicky ustálená a vyspelá, že "prvotný šok" z narodenia šteniatok v nej nevyvolá žiadnu negatívnu reakciu, ako u ľudí, ide o materinský inštinkt. Na koniec, ale nie menej dôležitý, je exteriér. Každému sa istotne páči možno niečo iné. Niekomu vlčiak bledší, niekomu tmavší, niekomu sivý. Niekomu mohutný Leonberger, niekomu vysoké sučky, či naopak, tie nižšie. Žiaduci exteriér je veľmi diskutabilný a vecou genetiky. Avšak ak máme sučku, ktorá je skutočne na okraji štandardu, je na mieste si premyslieť viac opakovaných vrhov. Je na mieste vybrať kvalitného, odskúšaného psa, ktorý "podrží" nedostatky. Istotne nie je žiadna sučka s preukazom pôvodu "na zahodenie". V dnešnej dobe, keď je málo vrhov čo do variability, je nutné uchovnenie každej sučky a min. jeden vrh, ak ide o zdravú, vyspelú, sučku, s exteriérom v rámci normy a chovnosti. Vekovo sú obmedzené sučky do 8 rokov. Vtedy by už nemala byť krytá žiadna sučka. Môj názor je, že na jednu sučku úplne stačia 3 - 4 vrhy. Dať jej aj prestávku medzi háraniami a nekryť každý rok, za každú cenu, pri každej možnej príležitosti. Žiadna sučka nie je továreň na šteniatka, žiadna nie je tak potrebná, aby bolo po nej desiatky potomkov. Pri tak malej základni variability je to až nežiaduce. Naopak, jeden vrh nevypovedá o kvalitách sučky, potrebné sú min. dva.

Chovný (krycí) pes

Krycí pes je plemenník, ktorý v kombinácii  kvalitnou sučkou vytvorí chovný pár. Ako plemenník, nositeľ kvalít, musí spĺňať všetky klubom udané podmienky chovnosti. Krycí pes musí byť v perfektnej zdravotnej kondícii. Nie len psychicky vyspelý, ale aj fyzicky zdatný. Nie tučný, ani vychrtlý, s perfektným krvným obrazom, zdravými kĺbmi. Krycí pes by mal reprezentovať všetky kvality. Majiteľ takéhoto psa, by si mal dať záležať na tom, aby jeho pes nebol len "pošukom" na záhrade, ktorý občas oplodní sučku. Mal by sa s ním niečomu venovať. Či už sú to športy, výstavy, kynologické skúšky alebo práca. Odporúča sa, aby bol pes vyšetrený na plodnosť, pred prvým krytím minimálne. Ako pes plemenník, by mal byť pes pod stálym veterinárnym dohľadom, hlavne ak je očakávané krytie. Vyšetrenie semenníkov, ktoré sú u samcov najčastejšie postihnuté rakovinou, by malo byť prevádzané raz, dva krát za rok. Varlatá by nemali by obsahovať žiadne zhluky a ani byť mäkké. Aj pri napadnutí rakovinou jedného semenníka zostáva pes plodným. Otázkou je vhodnosť krytia takýmto psom. Zdravotný stav psa sa odzrkadľuje aj v kvalite semena. Spermie však zostávajú nadsemenníkoch dlhú dobu a zmeny sa prejavia na ejakuláte až po 1 - 2 mesiacoch. Preto, ak sa chystáte psom kryť, premyslite si, aký zdravotný stav mal pes pred mesiacom. To sa týka horúčok, vyčerpanosti, záťaži organizmu, či zranení. V tomto období môže dôjsť ku zníženiu kvality spermií, či ich počtu, oplodnenia schopnosti. Ako majiteľ aktívneho krycieho psa by ste mali sledovať aj veľkosť a zmenu veľkosti semenníkov psa, ich zmenšenie vedie k zmenšeniu priestoru pre spermie - zníženie plodnosti. Semenníky sú rovnako veľké, často je však jedno väčšie a to menšie je uložené o trochu vyššie. Ich tvar a uloženie by sa v živote psa nemal dramaticky meniť. Penis psa by mal byť za normálnych okolností plne ukrytý v predkožke. Ak prečnieva, ide o genetickú vadu a nie je vhodné kryť s takýmto psom. Pri žltkavom výtoku z penisu ide o zápal a nie je vhodné krytie dovtedy, kým sa pes nevylieči. Mohol by preniesť na sučku infekciu. V spojitosti so semenníkmi je nutné spomenúť aj kryptorchizmus psov. Teda neúplné zostúpenie jedného, či oboch semenníkov. Pes je vylúčený z chovu. Avšak aj pes, ktorému zostúpili semenníky neskoro, by nemal byť využitý na krytie.  Pes je plodný v podstate celý život, avšak už sa nedajú očakávať svetoborné výkony od 11 ročného psa. Plodnosť psa využívaného v mladom veku klesne skôr ako u psa, ktorý začal kryť neskôr. Samozrejme záleží aj od počtu krytí. Odporúča sa spermie nechať vyšetriť po 8 roku života. Krytie starým psom je vždy riziko, je dokázané, že plodnosť môže klesnúť na nulu už za obdobie 3 mesiacov, no pes môže byť plodný do veľmi vysokého veku. Majiteľ krycieho psa je po chovateľovi druhá osoba zodpovedná za osud šteniatok. Po oplodnení by sa teda majiteľ takéhoto psa mal tiež zaujímať, ako sa šteniatkam darí, kam sa dostali, aké kvality majú, aké negatíva majú a podobne a viesť si svoje vlastné štatistiky a agendu. Nemal by dovoliť, aby jeho pes bol nadmerne využívaný, to znamená 20 vrhov v malej krajine alebo podobné extrémy. Žiaden pes nie je TAK dôležitý, aby pri malej populácii kryl toľko sučiek. Je to otázka aj krajiny, v ktorej pes kryje. Ak by kryl 10 vrhov na našom malom Slovensku, je to veľmi zlé, zvýšila by sa príbuznosť, ale zase 10 vrhov celosvetovo nie je tak zlé... Majiteľ chovného psa má mať tiež etické prístupy ujasnené a vedieť, kde sú hranice.

Ako majiteľ krycieho psa máte tiež určitú zodpovednosť za vrh, to znamená:

prezentujte svojho psa, starajte sa o jeho zdravie a kondíciu celoročne, vykonajte aj vyšetrenia, ktoré nie sú možno tak bežné,...

skôr ako na krytie pristúpite si zistite niečo o chovateľovi (pokiaľ ho osobne nepoznáte) - ako odchováva šteniatka, kam šteniatka predáva (či hocikomu, alebo majiteľov vyberá), aký je jeho prístup k majiteľom a pod.

ako podmienku si môžete stanoviť očkovanie sučky proti herpes vírusu, aby nenakazila vášho psa, prípadne mycoplasmu,...

majte pripravenú zmluvu o krytí, kde budú presne stanovené podmienky - výška poplatku, či už za celé krytie alebo za narodené šteniatko, doba splatnosti, čo v prípade, ak sa žiadne šteniatko nenarodí, prípadne vaše podmienky, ako je kontakt na nových majiteľov,...

buďte pripravený na to, že žiadosť o krytie môže prísť aj mesiace dopredu, alebo aj hneď nasledujúci deň. Všetko je o dohode, ale mali by ste byť pripravení vyjsť majiteľovi sučky v ústrety. Niekedy sa rozhárajú sučky oveľa skôr, ako majú zaužívané. Avšak dobrý chovateľ by vás mal upozorniť hneď ako si všimne prvé krvácanie

dohodnite sa, kde krytie prebehne, či u vás doma alebo niekde na lúke. Ak pes kryje prvý krát, majte ho uviazaného na vodítku, aby ste mohli všetko korigovať a sučka v prípade potreby mohla ustúpiť a pes ju nevyľakal... Nedovoľte krytie násilím alebo chorej, či zranenej sučky.

zaujímajte sa o priebeh gravidity, pôrod, či bolo všetko v poriadku, prezentujte vrh rovnako ako chovateľ, všetky poznatky si buď pamätajte, alebo poznačte. V ČR je knižka, kam sa vrhy zapisujú. Na Slovensku majitelia krycích psov ju nemajú. Ale je vhodné mať poznačené mená narodených šteniat, ich majiteľov, kontakty na nich a zaujímať sa o nich rovnako, ako chovateľ

V dnešnej dobe je akosi zvykom stále točiť dookola tých istých psov. Krytia sa opakujú a mnohí plemenníci majú niekoľko desiatok potomkov. Niektorí žiadnych! Je to alarmujúci stav a je nutné, aby majitelia psov samcov uchovnili a majitelia sučiek aby otvorili oči a išli kryť aj ďalej, než na okraj mesta, či okresu a nehľadeli len na titul šampióna. Je nutné myslieť aj na variabilitu a nie len prihliadať na tituly z výstav, či úspechy potomkov.

Tiež je na mieste výzva pre chovateľov, aby svojim majiteľom odporučili uchovnenie a následné využitie v chove, aby nezostali psy na záhrade, nevyužití a zabudnutí.