Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

Plemeno
História
Štandard
Výklad štand.
Povaha ČsV
Kríženci vlka
ŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

Kríženci vlka a psa

Niektoré psovité šelmy ako kojot, šakal, vlk a pes sa môžu medzi sebou krížiť, pričom aj ich potomstvo zostáva plodné. Z dôvodu experimentov bolo v mnohých ZOO prevádzané kríženie medzi vlkmi a psami a tiež so šakalmi. Ich potomkovia sa tiež mohli krížiť či už s vlkom, šakalom alebo kojotom, tak i so psom. Vo voľnej prírode je však u zvierat reprodukčný izolačný mechanizmus, ktorý bráni, aby sa za bežných podmienok príslušníci rôznych druhov krížili. O vlkoch je známe, že svojich konkurentov v potrave ako sú psy, šakaly či líšky zabíjajú a požierajú.

V USA, kde bol veľký rozmach poľnohospodárstva a vlci boli hubení došlo k medzidruhovému kríženiu medzi vlkmi a kojotmi. V Európe sa kríženci vlkov a šakalov neobjavujú. I keď hlavne v Ázii sa stretávajú šakaly a psy prériové na rovnakých smetiskách, radšej volia na párenie psov, ako porušiť izolačnú bariéru. Túto voľbu volí častejšie samica vlka, než vlk samec. Ak majú kríženci v dospelosti možnosť voľby dávajú prednosť vlkom, pred psami. Kríženci sa výzorom blížia viac vlkovi ako psovi, dominuje aj divoké vlčie správanie. Od psov si ponechali určitú trúfalosť voči ľuďom a stratili časť plachosti - objavujú sa v blízkosti ľudských obydlí za svetla, útočia na dobytok aj za prítomnosti človeka, niekedy sú agresívni voči ľuďom.

V rámci skúmania potomstva medzidruhového kríženia psovitých šeliem bol popísaný aj zvláštny prípad - šteňatá z jedného vrhu kríženia šakala a pudla neboli schopné medzi sebou komunikovať, pretože ich druhová reč bola odlišná. Inak komunikuje šakal a inak pes domáci.

Pri zdomácnenom zvierati človek ovplyvňuje jeho psychiku. Zviera sa učí niečomu, čo sa odlišuje od jeho divokých súrodencov. Naučí sa nebáť človeka a spôsobom chovania, ktoré mu umožnia žiť vedľa človeka. Domáce zviera však pri domestikácii (nie zdomácnení) prešlo aj premenou stavby tela, nie len zmenou psychiky. U psa sa napríklad vyvinul štekot, ale naopak zanikli niektoré vzorce chovania, napr. plachosť.

Tieto a mnohé iné vlastnosti chceli ľudia sledovať rôznymi experimentmi a to bol počiatok kríženia karpatského vlka a nemeckého ovčiaka v bývalom Československu. O rovnaký experiment sa snažil - nezávisle od Pohraničnej stráže aj pán Saarloos, ale využil iný druh vlka. Vyšľachtil plemeno Saarloosov vlčiak. V súčasnosti existujú v USA ďalšie plemená - FCI neuznané - ktoré výzorom pripomínajú vlka, ale vznikli len krížením vlkovi podobných plemien (presné záznamy však neexistujú a stáva sa, že do plemenitby týchto plemien sa dostal aj Saarloos a ČsV). Okrem týchto plemien veľký boom lásky k vlkom spôsobil v USA veľký nárast chovateľských staníc, ktoré chovajú vlkov ako domácich maznáčikov, alebo vytvárajú ich krížencov rôznych stupňov, tzv. hybridov. Je ich mnoho, pre naše stránky ich zastreším názvom American wolfdogs. Nižšie je uvedených zopár plemien, ktoré tiež trochu pripomínajú vlka, niektoré viac, iné menej. Zoznam je len orientačný. (photo: internet)

Krátky prehľad plemien, veľmi vlčieho vzhľadu, vzniknuté priamo alebo nepriamo krížením vlkov (okrem Saarloosa sú neuznané FCI):

Saarloosov vlčiak

Mutara

Krížence ČsV

American wolfdogs

Tamaskan

Northern Inuit

Utonagan

Kunming wolfdog

Lupo Italiano

Severské plemená, ťažné plemená, poľovné plemená, a iné, viac-menej vlkoidné:

Alaskan malamute                          Greenland dogs

Siberian husky                               Ruskoeurópska lajka

Alaskan husky                                Canadian Eskimo dogs

Samojed                                          Norwegian Elkhound

Západosibírska lajka                       ...    

Porovnanie vlastností

Vlčí kríženci alebo plemená vzniknuté krížením vlkov a psov sú veľmi špecifické. Československý vlčiak vznikol krížením s nemeckým ovčiakom, ktorý je stelesňovaný ako pracujúci pes, neohrozený, vždy pripravený slúžiť pánovi, inteligentný a všestranne využiteľný. Vlk je stelesnenie mýtu, niektorí ho vykresľujú ako agresívnu beštiu, niektorí ako plachého ducha hôr,... Dva tak odlišné "druhy" spojené do jedného. Ktoré vlastnosti im zostali? Ktoré naopak prevládajú po psovi, ktoré po vlkovi? Pri krížencoch prvej generácie si treba uvedomiť, že vlko-pes je postavený pred neľahkú psychickú dilemu - chovať sa ako pes, čo mu je neprirodzené. Ľudia s ním komunikujú ako so psom. Je nutné, aby sa  k takému zvieraťu ľudia chovali ako ku vlkovi. Život s ním bude "jednoduchší". Vlčí kožuch a psia myseľ v tomto prípade neplatí. Pri ČsV je "krv naklonená" skôr ku psovi, no mnohé povahové črty a "maniere" sú vlčie a preto ho nezvládne každý a teda často sa uvádza, že nie je vhodný pre začiatočníka.

Treba myslieť na to, že hovoríme o riadnych príslušníkoch plemena a druhu, tiež hovoríme o psoch vyrastajúcich v normálnych podmienkach, teda bez extrémov. Pri vlčích krížencoch hovoríme o krížencoch F1 až F2, teda napr. americkí wolfdogs, ktorých spomínam aj na našich stránkach. Ako predstaviteľ vlka slúžia karpatské vlky.

Ako sledované vlastnosti som zvolila také, ktoré sú najviac diskutované pri vlčiakoch. Ako prvá je zvládnuteľnosť. Každému je jasné, že vlka nezvládne hocikto a ani jeho kríženca. Pri ČsV platí, že človek musí mať určité vlastnosti, aby zvládol toho plemeno. Nemeckí ovčiak sa ľahko učí a doslova ho zvládne aj dieťa, preto je prototypom pracovného psa. Pri tréningu sa učí rýchlo a je možné aj neskôr korigovať prípadné nedostatky. U ČsV je to ťažšie, ale nie nemožné. Vlci a vlčí kríženci nie sú vhodní na výcvik a ich "poslušnosť" je diametrálna od tej psej.

Všetky psovité šelmy potrebujú aktivitu cez deň a vlk a ani pes nie je výnimkou. Avšak vlk ju potrebuje viac, inak ničí a zábavu si hľadá sám. Je to vytrvalec, ktorému je vlastné denne prekonávať mnoho kilometrov za potravou. Potrebuje teda špeciálne umiestnenie, z ktorého neunikne. Avšak ovčiakovi stačí príjemná záhradka. ČsV po čase začne premýšľať a vyberie sa na vychádzku aj samo, preto je nutné riadne oplotenie, prípadne koterec počas neprítomnosti majiteľa.

V inteligencii sú hlavne rozdiely v kombinovaní už naučeného, aplikácii postupov na nové situácie, samostatné myslenie. Vlk, ako už bolo spomenuté cvičiť len tak nebude a preto celkovo výcvik je ťažký. U vlčiakov je pár problematických cvikov, ako je privolanie a štekanie.

V povahe je jasné, že všetko je záležitosťou jednotlivca, avšak možno povedať, že vlci sú divoké šelmy. Ovčiaci sú vhodní pre začiatočníkov a pri správnej výchove nemajú problém takmer s ničím. Vlčiaci sa hlavne v puberte pokúšajú o prevzatie vedenia. Často sa vyskytujú problémy s agresiou alebo plachosťou z nedostatočnej socializácie alebo výchovy. V tom tkvie aj vzťah k ľuďom, ktorý je podmienený socializácii. U vlka a jeho kríženca je vzťah k cudzím úplne odlišný. Nikdy nebude psom a jeho vzťah aj k majiteľovi je skôr "partnerský, kamarátsky", než  vzťah človek-pes (podriadený).

Vlastnosť Vlk Vlčí kríženec F1-F2 ČsV Nemecký ovčiak
Zvládnuteľnosť začiatočníkom /
Možnosť odstránenia chýb vo výcviku, ak boli spôsobené dáke chyby, ako nepresnosť, neodbornosť,... / /
Potreba aktivít a činnosti – fyzickej (denne)
Potreba špeciálneho umiestnenia – výbehu, kotca /
Vytrvalosť - fyzická, nie psychická, teda behanie, hry, aktivity

Učenlivosť - ochota učiť sa povely a cvičenie (cvičák)

/
Samostatnosť - samostatné myslenie, kombinovanie /
Inteligencia - v zmysle jej využívanie a aplikovanie naučeného aj na zlé veci, veci v ich prospech
Odolnosť voči počasiu (zima, horúce počasie,...) /
Vernosť jednej osobe (viazanosť, závislosť)
Závislosť na spoločnosti (psej, ľudskej) /

Problémy s agresivitou

/
Problémy s dominanciou /
Problémy s plachosťou /
Využitie vo výcviku, práci / /

Nutnosť hlbokej socializácie

/

Pud lovenia

Ťažké cviky (s ktorými má problém)

Vzťah k cudzím

/
Vzťah k deťom /

Demolátorské sklony

Problémy s útekmi, snaha o útek z pozemku,...