Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchova
Základy
Socializácia
Hierarchia
Problémy ČsV
Cestovanie
Venčenie
VýcvikVýstavyZdravieŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

 

Hierarchia v rodine

Správna hierarchia je základom pokojného života s vlčiakom. Vlčiak je svorkové zviera, zdedil po vlkovi aj potrebu byť vedený alfou - dominantnejším a silnejším jedincom. Ak nie je, prevezme šéfovanie on. Do hierarchie svorky sú zaradení všetci členovia rodiny, v ktorej žije. Od majiteľa, cez deti, babičku, až po druhého psa alebo mačku. Každý má svoje postavenie, či už stále - superalfa, alebo ovplyvniteľné - psy medzi sebou.

Vo svorke je vždy alfa pár. Teda vlk a vlčica, ktorí riadia svorku. Len tí sa môžu rozmnožovať. Ostatní - beta, gama,... sú väčšinou príbuzní, ktorí sa starajú o šteňatá alfa páru a pomáhajú s lovom. Vo svorke je aj omega, posledný člen, na ktorom si vybíjajú frustráciu a zlosť ostatní členovia... Ide o slabého jedinca, ktorý je na konci rebríčku. Pri kŕmení a vo výhodách sa vždy začína od alfy a prechádza sa až k omege. Pes nemá byť omega! Nie je posledný člen svorky, na ktorom si budete vybíjať zlosť, i keď je samozrejme nižšie postavený ako vy.

Prakticky každé chovanie vášho vlčiaka v bežnom živote je podmienené chovaním sa na základe hierarchie. Každý vo svorke dostáva od vyššie postaveného člena svorky znamenie, že je všetko v poriadku, je postarané o prežitie. Táto stabilita je protihodnotou za privilégiá a rešpektovanie kontroly alfou.

Väčšina problémov začína, keď si pes nie je istý svojim postavením. V nových situáciách je postavenie jasné, vy ako človek vediete psa napr. v rušnom novom prostredí, pes túto pozíciu prevziať nemôže, nie je si istý, má strach, nevie sa o bezpečie svorky postarať... Vy ako alfa musíte vedieť, ako psovi ukázať, kto je vedúci svorky nie silou, ale svojim konaním a komunikovaním s ním.

Už u malých šteniat môžete pozorovať isté pokusy o vytvorenie hierarchie. Ešte to však nemá nič spoločné s konečným usporiadaním svorky. Aj v budúcnu sa postavenie meniť môže. Vaše postavenie ako superalfy však nie. O toto vaše postavenie sa pokúsi pes v puberte (môže, ale aj nemusí). Bitkami si šteňatá vydobyli postavenie pri žraní a toto si upevňujú v bežnom živote rôznymi výhodami, demonštráciami svojho postavenia. Všetko podlieha hierarchii - jedlo, miesto na odpočinok, hračky, pozornosť, telesný kontakt, spanie, rozmnožovanie,... Pri každom ústupku a polepšení si v rebríčku získava pes body a vy ako majiteľ ich strácate. Dajte pozor, aby ich raz vlčiak nemal viac ako vy a nerozhodol sa jedného dňa šéfovať.

Výsady vyššie postaveného
vyššie postavený sa kŕmi ako prvý, dostane to najlepšie, kedy chce, dobrovoľne nenechá zo svojho jedla nič, až keď on dovolí, môže ten druhý, nižšie postavený jesť

vyššie postavený má to najlepšie miesto na spanie a odpočinok, hlavne zvýšené miesta, ktoré umožnia kontrolu okolia, ležia kde chcú a keď prídu, ich miesto musia nižšie postavení opustiť

kto je alfou si môže telesný kontakt vynútiť a vnútiť sa do pozornosti

podnet k hre, činnosti, prechádzke, začiatok a koniec hry dáva vyššie postavený

alfa môže blokovať priechod, úzke priechody prechádzať ako prvý, nižšie postavený sa musí uhnúť, postaviť, keď prechádza alfa

len alfa sa môže rozmnožovať

alfa zabezpečuje celú svorku, jej ochranu proti útočníkom, jej bezpečie

Ak nemáte vyjasnené presné postavenie, dôjde skôr alebo neskôr ku kritickým situáciám, teda agresia alebo strach. V mnohých prípadoch a spôsoboch nažívania so psom je očividné, že vedúce postavenie majitelia svojim psom ponúkajú - i keď nevedomky.

Potom nastane chvíľa, kedy pes prijme ponúkanú pozíciu a chce ju riadne potvrdiť. S postupom času, niekedy okolo 4 rokov, má nazbieraných dosť bodov, dostal sa cez všetkých členov domácnosti a už zostáva len alfa. Postupne pes začína brániť svoje výsady a vôbec mu nevadí použiť silu. Ide o náznaky, ktoré si nemusíme všimnúť, no o čo je pes väčší, budú neskôr následky horšie.

Ako si posilniť postavenie alfy
Najlepšie je hneď od mala šteňaťu ukázať, že vy ste alfa a na vašu pozíciu sa nesmie ani len pokúšať dostať. Dôsledne kontrolujte všetko, čo robí a sledujte, či neprejavuje náznaky pokusov o prebranie pozície. Kontrolujte jeho hry, kŕmenie, telesný kontakt. V období 4 - 5 mesiacov sú už aj šteňatá vo svorke brané ako právoplatní členovia, ich "imunita" šteňaťa sa stráca a sú rovnako "trestané" za porušenie hierarchického fungovania a preberania pozície.

Pri jedle a kŕmení

Psa nekŕmte pred rodinným stolovaním a ani mu nedovoľte žobrať pri stole. Svoje jedlo dostane, až keď sa všetci najedia a dostane ho do svojej misky. Dostane ho, až keď ho vy vyzvete, splní nejaký povel, napr. sadni a až keď mu dovolíte, smie jesť. Šteňa a ani dospelý pes nesmie svoje jedlo brániť a musí vždy tolerovať iných členov svorky vedľa svojej misky. Úspešné žobranie vám podkopáva autoritu, dobrovoľne sa vzdávate vyššieho postavenia jesť prvý a to lepšie a tým pridávate body jemu.

Miesto na odpočinok

Pes by mal mať vyhradené svoje miesto, najlepšie nižšie položené ako to vaše. Nemal by odpočívať na pohovke, kresle alebo v posteli, ak mu to vyslovene nedovolíte a nepozvete ho a ochotne vám musí toto miesto prenechať. Pes nekontroluje okolie z vyššie položeného miesta, nekontroluje členov rodiny. Vyhraďte psovi miesto, ktoré má aj chránené, napr. pod lavicou, kde môže pes oddychovať. Jeho miesto je síce pri vás, ale pamätajte, vy máte vždy to lepšie.

Telesný kontakt

Nie je správne, keď pes príde ku vám a vynucuje si pozornosť a hladkanie. Vy pokojne sedíte, ležíte, máte svoju prácu a on príde a vynucuje si pohladenie. Tiež je negatívnym javom, keď pes nemá rád česanie, kontrolu zubov, uší, dotýkanie sa jeho labiek, chrbta. Vám, ako alfe sa musí podriadiť a aj keď mu to je možno nepríjemné, musí sa nechať skontrolovať. Iniciatíva k telesnému kontaktu, teda aj k hladkaniu, vychádza od vás. Aj keď sa mu to možno nepáči. Predpokladom zdravia svorky je denné čistenie alfou. Pozornosťami, výsadami a hladkaním psovi pridávate body na postavení. Riešenie môže byť aj povel a jeho splnenie. Pes dá najavo, že vás rešpektuje tým, že čaká, ako sa rozhodnete a plní vaše povely namiesto toho, aby si pozornosť vynucoval.

Nič nie je zadarmo

Negatívne je, ak je pes ten, ktorý príde s hračkou a vynúti si hru, sám sa rozhodne, kedy už stačí a utiahne sa preč s hračkou, pri hre je hrubý, dopustí sa priestupkov, ktoré nezodpovedajú jeho postaveniu, vyvyšuje sa na niekoho, vyskakuje alebo čumí (zazerá). Vy ako vodca by ste mali prísť s hračkou ktorú zvolíte, pri hrubom chovaní psa hru hneď ukončite, alebo v každom prípade skôr ako ju ukončí pes. Samozrejme, hračka je vaša, vy ste vyhrali a hračku odnášate preč. Bitky a iné bojové hry sú s alfou neprípustné.

Negatívne je tiež, keď pes určuje kedy a kam sa pôjde. Na prechádzke určuje smer, v byte sa vyvalí na najlepšie miesto a neuhne ak prechádzate a on zavadzia. V priechodoch vám pes musí uhnúť. Aj keď spí a leží v strede dverí a vy tadiaľ chcete prejsť, musí uhnúť. Pričasté značkovanie je tiež znakom vyššie postaveného a z času na čas to psovi zakážte. Návštevníkov vítajte vy a nie najprv pes. Najprv sa totiž zdravia vyššie postavení, alfa určuje kto je nebezpečný a kto smie vstúpiť.

Telesné násilie

K tomu, aby došlo k fyzickému vyjasňovaniu situácie, by nikdy nemalo prísť. Vy ako človek, by ste proti vlčiakovi šancu nemali. Je dobré sa im vyhýbať a hlavne predchádzať tomu, aby ste sa neocitli v situácii, kedy je vlčiak proti vám agresívny. Hierarchia sa stanoví mentálnou prevahou a nie telesným násilím. Takže telesné tresty pôsobia skôr negatívne na psa a vyvolávajú ďalšie negatívne chovanie - agresiu prípadne strach. Pes sa tým učí, že na to, aby si vydobyl vyššie postavenie, má byť agresívny a fyzicky násilný, útočný. Najlepšie je reagovať odmietavo, teda, kto je vyššie postavený, nemusí odpovedať na výzvu a môže ju odmietnuť, môže situáciu úplne ignorovať a venovať sa sebe.