Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravieŠportVlci
Vlk dravý
Vlci vo svete
Druhy vlkov
Zákony svorky
Etológia
Rozdiel pes - vlk
Výsledky
Web, knihy, iné


 

Etológia vlkov (a psov)

Vzťah človeka a psa je možné označiť ako model sebareflexie človeka a živočícha. Vedome riadil a spravoval domestikáciu psa, čím prevzal etickú zodpovednosť za jej populáciu v podobe zaistenia existenčného optima. Ako vrodené vzorce správania sa psa, závislé od nervovej sústavy delíme psov do kategórií cholerik (extrémne excitabilný), sangvinik (excitabilný) stoik (vyrovnaný), flegmatik (inhibičný) a letargik (extrémne inhibičný). Všeobecnou aktivitou, vrodeným a naučeným správaním živočíchov (nie len psov) sa zaoberá biologická disciplína - etológia.

Základnou pracovnou metódou etológie je priame pozorovanie správania živočíchov, presné záznamy o jednotlivých vrodených a naučených prejavoch a ich podrobná analýza. Etológia využíva aj ďalšie pracovné metódy na získanie poznatkov o správaní živočíchov. Je to predovšetkým používanie modelovej situácie, napodobnenín - atráp, ktoré majú zvýraznené konkrétne znaky a vyvolávajú vrodené inštinktívne správanie. Môže to byť aj rôzne dlhá izolácia zvierat v rozličnom období vývinu mláďat a sledovanie negatívneho vplyvu izolácie na sociálne správanie v dospelom veku živočíchov. Ďalej je to výskum učebných schopností živočíchov prostredníctvom rôznych zariadení, napr. bludísk, v ktorých sa sleduje rýchlosť naučenia sa správnej cesty k cieľu - k potrave. Etológia využíva na výskum správania živočíchov predovšetkým prirodzené prostredie v prírode, poloprirodzené prostredie vo zverniciach alebo v zoologických záhradách a rôzne laboratóriá.

Z hľadiska celkového správania živočíchov (ktorým sa etológia zaoberá) možno rozlíšiť dva charakteristické typy ich životných prejavov. Je to vrodené a naučené správanie. (Zdroj: www.referaty.sk)

 

 Vrodené správanie

 Naučené správanie

 Etogram