NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravie
Ochorenia
Očkovanie
Cudzopasníci
Choroby ČsV
Veterinár
Anatómia
ŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

Choroby - degeneratívna myelopatia

Aj relatívne zdravé plemeno ako je ČsV má isté predpoklady na ochorenia, ktoré vo svete chovu psov nie sú novinkou a chovatelia ČsV sa podujali na zmapovanie situácie. Ako dedičstvo po nemeckých ovčiakoch zdedil československý vlčiak aj toto ochorenie, prevažne vyskytujúce sa pri veľkých plemenách psov. Ide o paralýzu zadných nôh, ktorá sa postupne zhoršuje, môže dôjsť ku strate funkcie močového mechúra, čriev. Pes nemá bolesti, pretože tkanivá miechy sú zničené. Ide o chorobu miechy a nie kĺbov. Prvými príznakmi, ktoré sa môžu podobať na dyspláziu, je nerovnomerné využívanie a zaťažovanie zadných nôh, netypické nesenie chvosta, ochabovanie svalstva - všetky tieto prejavy sú nevratné a zhoršujú sa. Príznaky môžeme pozorovať okolo 8 roku života a celý proces môže trvať až 3 roky. Myelopatia je v súčasnosti neliečiteľná choroba. (photo: wolfdog health info)

Pre pomoc pri ochorení - avšak postup choroby nezvrátia - môžeme poskytnúť vitamínmi C, E, A, koenzýmom Q10 a ďalšími.

Dnes sa dá toto ochorenie diagnostikovať a stačí malú 5ml vzorku krvi zaslať na testy do nemeckého laboratória Laboklin (alebo iného, ktoré toto ochorenie vyšetruje). Vedci totiž presne identifikovali zmutovaný gén SOD1. Každý jedinec má dve kópie tohto génu a DM sa prejaví len ak sú obe kópie génu poškodené. Jedinec s poškodenou jednou kópiou a jednou normálnou alebo s oboma normálnymi kópiami neochorie. Je však nutné doplniť, že tak ako dysplázia, je rovnako genetické ochorenie, prenášané na potomkov, avšak ovplyvnené aj vonkajším prostredím. Ani na základe genetickej analýzy sa teda nedá jednoznačne povedať, ktorý jedinec ochorie a ktorý nie, aj jedinec s oboma génmi s mutácie, nemusí ochorieť. (photo: wolfdog health info)

Na videu postihnutý jedinec ČsV (neodporúčam pre slabšie povahy)

Na videu ten istý jedinec ČsV po 4 mesiacoch (neodporúčam pre slabšie povahy)

Výsledkom testu môže byť:

Genotyp N/N - "free" alebo čistý, bez ochorenia, všetci jeho potomkovia budú zdraví, aj pokiaľ bude spojený s jedincom postihnutým alebo prenášačom.

Genotyp DM/N - "carrier" alebo nosič, ktorý je však zdravý a DM sa u neho neprejaví. Mal by byť kombinovaný len so psom zdravým, pretože pri kombinácii s ďalším prenášačom vzniká percento chorých potomkov.

Genotyp DM/DM - "affected" alebo chorý, postihnutý ochorením a je vyššia pravdepodobnosť ochorenia zvieraťa v jeho vyššom veku. Nemal by byť v chove použitý, pretože aj pri kombinácii so zdravým jedincom len rozšíri rady psov prenášačov alebo horšie, psov postihnutých ochorením.

Výsledok testu, ktorý sa robí sterom alebo vzorkou krvi (obrázok dole - odoberanie vzorky sterom z ďasien), môže teda pomôcť pri zostavovaní chovných párov. Keďže choroba vypukne až okolo 8meho roku života, je nutné jedinca testovať ešte pred jeho zaradením do chovu. Testovanie na dyspláziu je povinnosťou pre zaradenie do chovu, avšak na túto chorobu psy nezomierajú. Testovanie na DM je na dobrovoľnosti, ale táto choroba je veľmi vážna a spôsobuje uhynutie. Je preto veľmi vhodné, aby aspoň jeden pes z chovného páru bol testovaný a úplne bez zmutovaného génu. Stránky českého klubu uvádzajú predbežné výsledky, ktoré hovoria v celosvetovou merítku 50 - 60% psov je zdravých, 40% sú prenášači a 5 - 10% sú chorí psy (podľa posledných výsledkov, narastá počet zdravých psov, približne 30% sú prenášači a len minimum sú psy chorí). Keďže pes nesúci jeden zmutovaný gén neochorie počas svojho života, nie je dôvod ho vyraďovať z chovu, bol by to priveľmi radikálny zásah do už aj tak malej populácie.

Výsledky týchto testov môžu zostať anonymné, ale na tomto odkaze môžete nájsť pdf zoznam psov - vlčiakov, ktorí majú test vyhodnotený a zverejnený dobrovoľne.

DM nie je novou chorobou, bola tu odjakživa, no doteraz nebola možnosť jej diagnostikovania a často bola zle označovaná pre svoje príznaky ako dysplázia.

V spolupráci s katedrou genetiky a šľachtenia České zemědělské univerzity v Prahe, spustil český klub chovateľov akciu, ktorá zabezpečí odber vzoriek na DM na čo najväčšej vzorke vlčiakov. Tento odber sa bude uskutočňovať na rôznych podujatiach a bude zdarma. Ideálom je odber krvi, avšak v teréne je tento spôsob dosť nepraktický. Preto sa odoberajú vzorky sterom z ďasien pomocou malej kefky.

Výsledky testov nebudú zverejňované ani verejne dostupné, slúžia len na správny výber a kombináciu rodičovských párov a vyhotovenie štatistík. Samozrejme majiteľ bude o výsledku informovaný a ako s informáciou naloží, bude na ňom.

Súhrn informácií pre chovateľskú prax:

Ak sú obaja rodičia zdraví, teda N/N, všetky šteniatka budú rovnako zdravé a N/N.

Ak je jeden rodič prenášačom DM/N a druhý zdravý N/N, bude približne polovica šteniatok zdravá N/N a polovica prenášačov DM/N.

Ak sú obaja rodičia prenášači DM/N, tak potom 25% potomkov bude zdravých N/N, 50% budú prenášači a 25% budú postihnuté šteniatka génom DM/DM.

Pokiaľ je jeden z rodičov zdravý N/N a jeden chorý DM/DM, potom všetky šteniatka budú prenášači.

Aj je jeden rodič prenášač DM/N a druhý chorý DM/DM, tak 50% budú prenášači DM/N a polovica bude chorých DM/DM.

Ak sú obaja rodičia chorí DM/DM aj všetky ich šteniatka budú choré DM/DM.

Vyššie uvedené informácie boli spracované vďaka článkom uvedeným na stránkach Klubu chovateľov ČsV ČR. Ich autorkou je p. Ing. Daniela Čílová, majiteľka ChS Srdcerváč (ČR). Na klubových stránkach  nájdete aj presné znenie článku v českom jazyku.