Aktualizácia ..::18.03.2018::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachČs. vlčiaci

PlemenoŠteniatkoChovVýživaVýchovaVýcvikVýstavyZdravie
Ochorenia
Očkovanie
Cudzopasníci
Choroby ČsV
Veterinár
Anatómia
ŠportVlciVýsledky
Web, knihy, iné


 

Degeneratívna myelopatia (DM)

Vyhodnotenie DM je novou podmienkou chovnosti na Slovensku!

Aj relatívne zdravé plemeno ako je ČsV má isté predpoklady na ochorenia, ktoré vo svete chovu psov nie sú novinkou. Ako dedičstvo po nemeckých ovčiakoch zdedil československý vlčiak aj ochorenie, prevažne vyskytujúce sa pri veľkých plemenách psov - degeneratívnu myelopatiu. Ide o paralýzu zadných nôh, ktorá sa postupne zhoršuje, môže dôjsť ku strate funkcie močového mechúra, čriev. Pes nemá bolesti, pretože tkanivá miechy sú zničené. Ide o chorobu miechy a nie kĺbov. Prvými príznakmi, ktoré sa môžu podobať na dyspláziu, je nerovnomerné využívanie a zaťažovanie zadných nôh, netypické nesenie chvosta, ochabovanie svalstva - všetky tieto prejavy sú nevratné a zhoršujú sa. Príznaky môžeme pozorovať okolo 8 roku života a celý proces môže trvať až 3 roky. Myelopatia je v súčasnosti neliečiteľná choroba. (photo: wolfdog health info)

Pre pomoc pri ochorení - avšak postup choroby nezvrátia - môžeme poskytnúť vitamínmi C, E, A, koenzýmom Q10 a ďalšími.

Vedci presne identifikovali zmutovaný gén SOD1. Každý jedinec má dve kópie tohto génu a DM sa prejaví len ak sú obe kópie génu poškodené. Jedinec s poškodenou jednou kópiou a jednou normálnou alebo s oboma normálnymi kópiami neochorie. Je však nutné doplniť, že tak ako dysplázia, je rovnako genetické ochorenie, prenášané na potomkov, avšak ovplyvnené aj vonkajším prostredím. Ani na základe genetickej analýzy sa teda nedá jednoznačne povedať, ktorý jedinec ochorie a ktorý nie, aj jedinec s oboma génmi s mutáciou, nemusí ochorieť. (photo: wolfdog health info)

Na videu postihnutý jedinec ČsV (neodporúčam pre slabšie povahy)

Na videu ten istý jedinec ČsV po 4 mesiacoch (neodporúčam pre slabšie povahy)

Výsledkom testu môže byť:

Genotyp N/N - "free" alebo čistý, bez ochorenia, všetci jeho potomkovia budú nepostihnutí, aj pokiaľ bude spojený s jedincom postihnutým alebo prenášačom.

Genotyp DM/N - "carrier" alebo nosič, ktorý je však zdravý a DM sa u neho neprejaví. Mal by byť kombinovaný len so psom zdravým, pretože pri kombinácii s ďalším prenášačom vzniká percento chorých potomkov.

Genotyp DM/DM - "affected" alebo chorý, postihnutý ochorením a je vyššia pravdepodobnosť ochorenia zvieraťa v jeho vyššom veku. Pri kombinácii so zdravým jedincom tvorí prenášačov.

Výsledok testu, sa robí sterom alebo vzorkou krvi (obrázok dole - odoberanie vzorky sterom z ďasien). Keďže choroba vypukne až okolo 8meho roku života, je nutné jedinca testovať ešte pred jeho zaradením do chovu - aj z toho dôvodu bolo DM zaradené medzi podmienky chovnosti.

Stránky českého klubu uvádzajú predbežné výsledky, ktoré hovoria, že v celosvetovou merítku 50 - 60% psov je zdravých, 40% sú prenášači a 5 - 10% sú chorí psy (podľa posledných výsledkov, narastá počet zdravých psov, približne 30% sú prenášači a len minimum sú psy chorí).

Keďže pes nesúci jeden zmutovaný gén neochorie počas svojho života, nie je dôvod ho vyraďovať z chovu, bol by to priveľmi radikálny zásah do už aj tak malej populácie.

DM nie je novou chorobou, bola tu odjakživa, no doteraz nebola možnosť jej diagnostikovania a často bola zle označovaná pre svoje príznaky ako dysplázia.
 

Súhrn informácií pre chovateľskú prax:

Ak sú obaja rodičia zdraví, teda N/N, všetky šteniatka budú rovnako zdravé a N/N.

Ak je jeden rodič prenášačom DM/N a druhý zdravý N/N, bude približne polovica šteniatok zdravá N/N a polovica prenášačov DM/N.

Ak sú obaja rodičia prenášači DM/N, tak potom 25% potomkov bude zdravých N/N, 50% budú prenášači a 25% budú postihnuté šteniatka génom DM/DM.

Pokiaľ je jeden z rodičov zdravý N/N a jeden chorý DM/DM, potom všetky šteniatka budú prenášači.

Aj je jeden rodič prenášač DM/N a druhý chorý DM/DM, tak 50% budú prenášači DM/N a polovica bude chorých DM/DM.

Ak sú obaja rodičia chorí DM/DM aj všetky ich šteniatka budú choré DM/DM.

Ako pri ochorení DW, aj pri DM sú hore uvedené len štatistické údaje. Genetika však nie je matematika - štatistika, preto sa v rôznych vrhoch môže vyskytnúť rôzne zastúpenie nosičov, či postihnutých jedincov.