Aktualizácia ..::04.01.2019::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachO plemenách

Štandard
História
Aký je?
Chov
Bonitácia
RTG DBK
DNA profil
LPN 1 a LPN 2
LEMP
Plemenitba
VýživaVýchovaVýcvikVýstavy
Web, knihy, iné


Chov Leonbergerov

Nie je veľa miest, kde by ste sa s podmienkami a priebehom uchovnenia, pôrodu a odchovu šteniatok zoznámili skutočne detailne a zrozumiteľne. Chovateľstvo nie je len "Hurá, majme šteniatka!" ale je to hlavne o zodpovednosti, pomoci, obetovaní sa pre majiteľov odchovov. Každý chovateľ by mal byť s touto témou oboznámený a ovládať ju.

Ak ste sa rozhodli mať šteňatá, je dobré zvážiť si niekoľko vecí. Okrem dostatočnej znalosti etiky a princípov chovu, postupu odchovu šteniatok musí byť sučka, ktorú vlastníte, zaregistrovaná ako chovná a aj krycí pes musí byť chovný. Na dosiahnutie tohto statusu musia spĺňať niekoľko požiadaviek. Okrem plemennej príslušnosti osvedčenej preukazom pôvodu je potrebné... (podmienky chovnosti platia rovnako pre psov ako pre suky).

Táto časť stránok je vo výstavbe!!!
 

Podmienky pre uchovnenie na Slovensku (odporúčame túto postupnosť)

 absolvovanie RTG vyšetrenia na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) od 18 mesiacov.

genetické vyšetrenie na LPN 1, LPN 2 (platí aj vyšetrenie rodičov).

stanovenie profilu DNA (my sme zaslali do laboratórií Vetgene)

genetické vyšetrenie na LEMP (platí aj vyšetrenie rodičov).

absolvovanie minimálne dvoch výstav, z toho jedna v triede  mladých alebo v triede strednej a druhá v triede  vyššej s minimálnym hodnotením VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ z každej z uvedených výstav. Absolvovaná výstava musí byť klubová, alebo špeciálna a musí byť usporiadaná SLK. Triedy šteniat, dorastu a mimo konkurencie sa do bonitácie nepočítajú.

úspešné absolvovanie bonitácie od 18 mesiacov veku jedinca.

minimálna veková hranica: pes 24 mesiacov, suka 24 mesiacov.

VRELO ODPORÚČAM aj nasledovné:

Skutočne VEĽMI odporúčam aj RTG dysplázie pre ľaktové kĺby, ktoré nie sú povinné, no pri obrích plemenách, by mali byť na zreteli u každého dobrého chovateľa.

Vyšetrenie očí pre dedičné ochorenia zraku

Vyšetrenie srdca

Na každej akcii, usporadúvanej SLK (výstava, bonitácia), je možno nechať si potvrdiť zubnú kartu. To znamená potvrdiť stav skusu a plnochruposť. Je veľmi vhodné mať v prípade plánovaného chovu vystavenú zubnú kartu, nakoľko pes môže mať úraz a o zub prísť. Kartu musia potvrdiť 3ja rozhodcovia, ak je to možné aj na jednej akcii. Táto karta však nezbavuje majiteľa povinnosti predviesť chrup na bonitácii.

Poznámka: Chovnosť psa alebo suky možno ukončiť v prípade vyššieho výskytu geneticky podmienených ochorení u potomkov alebo v prípade zdravia ohrozujúceho ochorenia chovného jedinca. Chovnosť u sučky je platná do posledného dňa 8 roka života, neobmedzene pre psa. Prípadné predĺženie chovnosti môže byť povolené pri predvedení zvieraťa na najbližšej bonitácii, pokiaľ ide o mimoriadne kvalitné a zdravé zviera vo vynikajúcej kondícii.

Na pozastavenie chovnosti má SLK právo v prípade, ak boli porušené smernice, zápisný poriadok, neuhradený členský príspevok, nevystavenie chovného jedinca na klubovej či špeciálnej výstave aspoň raz za dva roky, zlý zdravotný stav a neuspokojnivá kondícia jedinca, pochybnosť o kvalite a čistote chovu, neumožnenie kontroly chovného prostredia,...

Koľko to všetko stojí?

Cena za uchovnenie, úplne orientačne vychádza podľa toho, či ste členom klubu alebo nie. Iste, oplatí sa byť členom klubu už len kvôli cenám, no najmä krytie a aktívny chov je podmienený členstvom v klube. Členstvo v klube môžete získať kúpou šteniatka zo Slovenska na prvý rok za nižšiu sumu a to 12,50€ plus zápisné 10€. Členské na rok je 25€.

Cena za výstavu sa pohybuje cca 35€, bonitácia 25€ pre člena, pre nečlena 50€,  RTG bedier a ľakťov, vrátane vyhodnotenia vychádza podľa veterinára, orientačne okolo 90€, genetické testy závisia od laboratória, no platia aj tie od rodičov. Vyšetrenie očí nás stálo u nášho veterinára 35€. DNA v laboratóriu Vetgene 35€. Vyšetrenie srdca stojí cca. 80€. Prirátajte si cestu na dané akcie, aby bola predstava lepšia. Výsledná suma teda záleží aj od toho, ako poctivý chovateľ chcete byť. Či urbíte maximum alebo minimum. Či chcete vedieť, čo do vienka šteniatkam dáte, alebo je vám to jedno. Chovný pes si krytím na svoje uchovnenie "zarobí", keďže dostanete za krytie určitý obnos. Či bude však o vášho psa záujem, je vec druhá. Chovný pes si svoje náklady na uchovnenie "vyrovná" skôr, ako chovná sučka. Koľko to stojí mať šteniatka a odchovať vrh uvádzam v časti o šteniatkach.

Niečo o Klube chovateľov LEON

Všetky akcie potrebné k uchovneniu, organizuje na Slovensku Slovenský Leonberger klub. Všetky termíny sa teda dozviete na klubových stránkach www.leonberger.sk alebo u nás, v časti akcie. SLK je združenie, ktoré združuje chovateľov a majiteľov, či priateľov Leonbergera. Do klubu sa môže prihlásiť každý. Pre majiteľa je vhodné byť v klube už len kvôli informovanosti, možnosti hlasovať vo voľbách a vo veciach klubových, zľave na administratívnych úkonoch a poplatkoch za akcie, ktoré dovedú jeho psa k chovnosti. Pre chovateľa zase zľavy na akciách, volebné právo a povinnosť pri odchove byť členom klubu.  Členom klubu som len od roku 2018, kedy sme si zaobstarali prvú "Leonku".

Chovateľská stanica

Na to, aby ste odchovávali šteniatka s preukazom pôvodu FCI, musíte mať zaregistrovanú chovateľskú stanicu, nech ste v ktoromkoľvek štáte, alebo mať vrh pod záštitou inej stanice (tzv. zapožičanie sučky do chovu). Nepodporujte chov bez preukazu pôvodu! Alternatívou je AKC v Amerike, alebo napr. UKC. Avšak ide o veľmi benevolentné organizácie, ktoré neodporúčam.

Ak máte sučku s preukazom pôvodu a je uchovnená, máte vybavenú chovateľskú stanicu alebo vám vrh niekto zastreší, viete, že bude hárať napr. v auguste, dostatočne dlho dopredu - aj 3 mesiace, kontaktujte poradcu chovu. On na základe jej údajov - exteriérových kvalít a krvnej línie vyberie vhodného psa. Je dokázané, že sučka vo väčšej časti ovplyvňuje danosti vrhu, nejedná sa teda len o špičkového krycieho psa, ale hlavne ide o sučku. Slovensko patrí pod kynologickú organizáciu FCI, ktorá registruje chovateľské stanice.

FCIChovateľská stanica
Chov.poriadok SLKBonitačný poriadok SLKZápisný poriadok SLK

V popise chovu psov sa používajú údaje ako Wrightov koeficient a podobné. Tu si povieme, čo ktoré číslo znamená. Tiež tu venujem pár riadkov vysvetleniu, čo je chovný pes a chovná sučka, čo majú spĺňať a ako vybrať vhodného krycieho psa pre vašu sučku.

Teória chovuAko uchovniť LEON v SRChovný pes a suka

Váš pes alebo sučka by mali mať určité predpoklady výzoru a povahy. Mali by mať vzhľad hodný dedenia, rovnako povahu - byť sebavedomí, nebojácni, odolní voči vonkajším vplyvom, byť výrazný samec alebo sučka. Sučka NEMUSÍ mať šteniatka aspoň raz v živote! Ak nechcete, nemusíte odchovať žiaden vrh. Dôvod, že predchádzate rakovine mliečnej žľazy alebo maternice je smiešny. Jeden, ani dva  vrhy túto skutočnosť nezmenia a neovplyvnia. Toto ochorenie nemá s pôrodom nič spoločné, nenechajte sa oklamať! A naopak, pes samec nemusí kryť, aby sa "unormálnil", skôr mu ukážete, čo by mohol robiť, ale nesmie to už nikdy urobiť. Bude z toho popletený. Zabráňte nežiaducemu krytiu a nepodporujte chov bez preukazu pôvodu! Dobre si premyslite, či chcete začať s chovom, je to náročná práca, pri ktorej  nezbohatnete, skôr vynaložíte nemalé financie, čas, nervy, námahu a musíte byť k dispozícii majiteľom po celý život ich psíkov. Ale o to je krajšie mať doma šteniatka... Je dobré si rozmyslieť, či vaše psy, ak máte chovný pár, sú vhodní na spojenie. O výber partnera požiadate klub a poradcu chovu, ktorý vyberie podľa krvnej línie a iných kritérií toho vhodného. Ak máte dostatočné znalosti, môžete navrhnúť krycieho psa aj sami.

Ďalšou základnou vecou pri rozhodnutí stať sa chovateľom je znalosť plemena. Nehovorím o jeho vzniku, či o tom, že má 4 nohy, krátke uši, žlté oko,... Hovorím o tom, že chovateľ, by mal dokonale poznať plemeno, ktoré chová. Čo je žiaduce pre štandardný exteriér (nie to čo on preferuje, ale štandard plemena), poznať vady a chyby psov, vedieť, objektívne zhodnotiť aké plusy a mínusy má práve jeho pes a vedieť sa orientovať vo svete výberu vhodných partnerov. Nie každý človek totiž prepadne chovu, ale chce len jeden vrh po sučke, ktorú vlastní. V takom prípade je na mieste požiadať svojho chovateľa, aby mu s odchovom pomohol a tiež je tu možnosť, aby tento vrh zastrešil jeho chovateľskou stanicou. Každý, kto sa chce venovať chovu viac, musí mať plemeno v oku, musí vedieť, ako vyzerá správny jedinec, aké požiadavky sa kladú na povahovú stránku, zdravie, či rodokmeň. Chov nie je len produkcia šteniatok. Chov je hlavne o zveľaďovaní, rozširovaní kvalít plemena na základe správnych spojení.

Pre svoju sučku musí chovateľ vybrať krycieho psa, ktorý ju v prvom rade dopĺňa. A to exteriérovo, zdravotne a samozrejme rodokmeňom. Exteriérovo by mala byť sučka podobná psovi, avšak nemali by byť nosičmi rovnakého nedostatku, či vady, ako chovný pár, tak aj súrodenci týchto psov, prípadne ich rodičia. Pri výbere krycieho psa je nutné hľadieť na zdravie. Je "módne" chváliť sa negatívnymi a nulovými výsledkami genetických testov, či RTG, avšak to ešte nič neznamená. Do chovu sa môže použiť aj pes či sučka s horším výsledkom DBK a to napr. B. Avšak partner musí byť negatívny. Na našich stránkach sa stretnete s vyjadrením COI faktoru, teda príbuznosť. Vychádza sa z rodokmeňa. Robiť exteriérom zaujímavé spojenia je určite lákavé, ale treba prihliadať na príbuznosť jedincov a ich možnosť následného využitia v chove. Dnes je módne dookola využívať tých istých plemenníkov, ktorý majú už niekoľko potomkov. A tak klesá možnosť nájsť vhodného partnera, keď všetko je "na seba príbuzné".... Príbuznosť povolená FCI je 3:2 (spoločný predok by mal byť najbližšie v takejto kombinácii, nie bližšie).