Aktualizácia ..::05.01.2019::.. NovinkyChS TobrokMoje psyGalériaNáš kalendárO stránkachO plemenách

Štandard
História
Aký je?
Chov
VýživaVýchovaVýcvikVýstavy
Web, knihy, iné


Chov Hovawartov

Nie je veľa miest, kde by ste sa s podmienkami a priebehom uchovnenia, pôrodu a odchovu šteniatok zoznámili skutočne detailne a zrozumiteľne. Chovateľstvo nie je len "Hurá, majme šteniatka!" ale je to hlavne o zodpovednosti, pomoci, obetovaní sa pre majiteľov odchovov. Každý chovateľ by mal byť s touto témou oboznámený a ovládať ju.

Ak ste sa rozhodli mať šteňatá, je dobré zvážiť si niekoľko vecí. Okrem dostatočnej znalosti etiky a princípov chovu, postupu odchovu šteniatok musí byť sučka, ktorú vlastníte, zaregistrovaná ako chovná a aj krycí pes musí byť chovný. Na dosiahnutie tohto statusu musia spĺňať niekoľko požiadaviek. Okrem plemennej príslušnosti osvedčenej preukazom pôvodu je potrebné... (podmienky chovnosti platia rovnako pre psov ako pre suky).

Táto časť stránok nebude rozširovaná!!!
 

Podmienky pre uchovnenie na Slovensku

úspešné absolvovanie zvodu mladých vo veku 6 - 18 mesiacov

úspešné absolvovanie bonitácie s výsledkom „chovný" a prideleným bonitačným kódom, pre psy vo veku 24 mesiacov a suky vo veku od 18 mesiacov

absolvovanie RTG vyšetrenia na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) od 16 mesiacov, s vyhodnotením od klubom určeného veterinára. Do chovu sú pripustené jedince s výsledkom max B/B pre suky, pre psy A/A. Pre psy s hodnotením B/B, A/B alebo B/A je obmedzené krytie na jeden vrh.

absolvovanie výstavy, v triede  mladých alebo v triede dospelých, so zadávaním CAC SR s minimálnym hodnotením VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ

Poznámka: Minimálny vek pre krytie suky je 24 mesiacov. Vrchná hranica chovnosti u psov nie je ohraničená vekom, u súk končí posledným dňom ôsmeho roku. Posledné párenie môže byť uskutočnené v tento deň. Posledná možnosť prvého krytia suky  je v deň jej 6. narodenín.

Prestávka medzi krytiami je minimálne 10 mesiacov, v prípade, že má fena v jednom vrhu 9 a viac odchovaných potomkov, je ďalšie krytie feny povolené najskôr 15 mesiacov od dátumu tohto pôrodu feny

Maximálny počet krytí - plemenníci: každému plemenníkovi je v rámci SHK povolené maximálne 5 úspešných krytí a to bez výnimky. Mimo SR je krytie neobmedzené.

Maximálny počet krytí - chovné suky: každá fena môže mať vo svojom živote max. 3 vrhy (bez ohľadu na počet šteniat vo vrhu). Štvrtý vrh je povolený len v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • 70% potomkov z prvých dvoch vrhov má zhotovený a vyhodnotený RTG DBK

  • min. 60% potomkov žijúcich na Slovensku z prvých vrhov sa zúčastnilo zvodu mladých

  • aspoň jeden z rodičov spĺňa podmienky výberového chovu (fena alebo plánovaný plemenník)

Poradca chovu má právo nepovoliť fene ďalší vrh, pokiaľ sa u jej predchádzajúcich potomkov vyskytli vážne zdravotné, povahové či exteriérové nedostatky (pozitívne výsledky DBK, negatívne hodnotenie na zvode mladých, častý výskyt identických vád a prípadne aj dedičných chorôb a pod.

V SHK je vykonávaný riadený a výberový chov.

Riadený chov: je základným druhom chovu psov. Pri jedincoch postihnutých akýmkoľvek stupňom DBK, chýbajúcimi zubami alebo kliešťovým skusom je možné párenie len s jedincami bez týchto vád. Ostatní bez zvláštnych obmedzení.

Výberový chov: je špeciálnym druhom chovu. Jedince (pes aj suka) využívané v tomto type chovu musia spĺňať tieto podmienky:

DBK 0/0 (A)

povaha 3 x A

výstavné ocenenie „výborný"

oba jedince musia mať všestrannú skúšku z výkonu ZM, alebo inú, trojstupňovú na jej úrovni. V prípade zahraničného krytia trojstupňová skúška uznávaná v tej – ktorej krajine na úrovni ZM.

Podmienečný chov : v odôvodnených prípadoch (napr. dysplázia. B) sa povoľuje psovi jedno kontrolné krytie. Po kontrole vrhu (na zvode mladých), na ktorý sa musia dostaviť všetci jedinci z vrhu s predbežnými výsledkami RTG DBK, bonitačná komisia vrh posúdi a povolí (alebo nepovolí) ďalšie krytie.

Koľko to všetko stojí?

Cena za uchovnenie, úplne orientačne vychádza podľa toho, či ste členom klubu alebo nie. Iste, oplatí sa byť členom klubu už len kvôli cenám, no najmä krytie a aktívny chov je podmienený členstvom v klube. Členstvo v klube - zápisné 5€. Členské na rok je 20€, resp. 25€.

Cena za výstavu sa pohybuje cca 35€, zvod mladých 5€, bonitácia 20€,  RTG bedier vychádza podľa veterinára, orientačne okolo 60€. Odporúčam aj genetické vyšetrenie na degeneratívnu myelopatiu, ktoré stojí do 40€, prípadne vyšetrenie na štítnu žľazu, oči a podobne. Chovný pes si krytím na svoje uchovnenie "zarobí", keďže dostanete za krytie určitý obnos. Či bude však o vášho psa záujem, je vec druhá. Chovný pes si svoje náklady na uchovnenie "vyrovná" skôr, ako chovná sučka. Koľko to stojí mať šteniatka a odchovať vrh uvádzam v časti o šteniatkach.

Niečo o Klube chovateľov HW

Všetky akcie potrebné k uchovneniu, organizuje na Slovensku Slovenský Hovawart klub. Všetky termíny sa teda dozviete na klubových stránkach www.hovawart-klub.sk alebo u nás, v časti akcie. SHK je združenie, ktoré združuje chovateľov a majiteľov, či priateľov Hovawartov. Do klubu sa môže prihlásiť každý. Pre majiteľa je vhodné byť v klube už len kvôli informovanosti, možnosti hlasovať vo voľbách a vo veciach klubových. Pre chovateľa zase volebné právo a povinnosť pri odchove byť členom klubu.  Členom klubu som bola len krátko, nakoľko sa mi neoplatilo ho predlžovať. Bola som veľmi sklamaná prístupom ľudí z vedenia klubu voči mne, ako majiteľovi... Preto som členstvo už nepredĺžila a ani ho nemám v pláne opätovne zriaďovať.

Farebné kombinácie rodičov a ich potomkov

 

rodičia                                                     potomkovia

čierny       x      čierny                          čierny, čierny so zn., plavý,

čierny      x       čierny so zn.,              čierny, čierny so zn., plavý,

čierny      x       plavý                           čierny, čierny so zn., plavý,

čierny so zn. x  čierny so zn.,                   –      čierny so zn., plavý,              

čierny so zn. x plavý                            čierny, čierny so zn., plavý,

plavý       x      plavý                                    –            –         plavý

 

Uvedené vzťahy platia iba v prípade heterozygótneho založenia obidvoch rodičov. V prípadoch homozygótneho založenia  jedného, alebo dokonca obidvoch rodičov  je počet farebných rázov u šteniat obmedzený (niektoré sfarbenia sa nevyskytujú), predovšetkým čierna farba.  

Chovateľská stanica

Na to, aby ste odchovávali šteniatka s preukazom pôvodu FCI, musíte mať zaregistrovanú chovateľskú stanicu, nech ste v ktoromkoľvek štáte, alebo mať vrh pod záštitou inej stanice (tzv. zapožičanie sučky do chovu). Nepodporujte chov bez preukazu pôvodu! Alternatívou je AKC v Amerike, alebo napr. UKC. Avšak ide o veľmi benevolentné organizácie, ktoré neodporúčam.

Ak máte sučku s preukazom pôvodu a je uchovnená, máte vybavenú chovateľskú stanicu alebo vám vrh niekto zastreší, viete, že bude hárať napr. v auguste, dostatočne dlho dopredu - aj 3 mesiace, kontaktujte poradcu chovu. On na základe jej údajov - exteriérových kvalít a krvnej línie vyberie vhodného psa. Je dokázané, že sučka vo väčšej časti ovplyvňuje danosti vrhu, nejedná sa teda len o špičkového krycieho psa, ale hlavne ide o sučku. Slovensko patrí pod kynologickú organizáciu FCI, ktorá registruje chovateľské stanice.

FCIChovateľská stanica
Chov.poriadok SHKBonitačný poriadok SHK

V popise chovu psov sa používajú údaje ako Wrightov koeficient a podobné. Tu si povieme, čo ktoré číslo znamená. Tiež tu venujem pár riadkov vysvetleniu, čo je chovný pes a chovná sučka, čo majú spĺňať a ako vybrať vhodného krycieho psa pre vašu sučku.

Teória chovuChovný pes a suka

Váš pes alebo sučka by mali mať určité predpoklady výzoru a povahy. Mali by mať vzhľad hodný dedenia, rovnako povahu - byť sebavedomí, nebojácni, odolní voči vonkajším vplyvom, byť výrazný samec alebo sučka. Sučka NEMUSÍ mať šteniatka aspoň raz v živote! Ak nechcete, nemusíte odchovať žiaden vrh. Dôvod, že predchádzate rakovine mliečnej žľazy alebo maternice je smiešny. Jeden, ani dva  vrhy túto skutočnosť nezmenia a neovplyvnia. Toto ochorenie nemá s pôrodom nič spoločné, nenechajte sa oklamať! A naopak, pes samec nemusí kryť, aby sa "unormálnil", skôr mu ukážete, čo by mohol robiť, ale nesmie to už nikdy urobiť. Bude z toho popletený. Zabráňte nežiaducemu krytiu a nepodporujte chov bez preukazu pôvodu! Dobre si premyslite, či chcete začať s chovom, je to náročná práca, pri ktorej  nezbohatnete, skôr vynaložíte nemalé financie, čas, nervy, námahu a musíte byť k dispozícii majiteľom po celý život ich psíkov. Ale o to je krajšie mať doma šteniatka... Je dobré si rozmyslieť, či vaše psy, ak máte chovný pár, sú vhodní na spojenie. O výber partnera požiadate klub a poradcu chovu, ktorý vyberie podľa krvnej línie a iných kritérií toho vhodného. Ak máte dostatočné znalosti, môžete navrhnúť krycieho psa aj sami.

Ďalšou základnou vecou pri rozhodnutí stať sa chovateľom je znalosť plemena. Nehovorím o jeho vzniku, či o tom, že má 4 nohy, krátke uši, žlté oko,... Hovorím o tom, že chovateľ, by mal dokonale poznať plemeno, ktoré chová. Čo je žiaduce pre štandardný exteriér (nie to čo on preferuje, ale štandard plemena), poznať vady a chyby psov, vedieť, objektívne zhodnotiť aké plusy a mínusy má práve jeho pes a vedieť sa orientovať vo svete výberu vhodných partnerov. Nie každý človek totiž prepadne chovu, ale chce len jeden vrh po sučke, ktorú vlastní. V takom prípade je na mieste požiadať svojho chovateľa, aby mu s odchovom pomohol a tiež je tu možnosť, aby tento vrh zastrešil jeho chovateľskou stanicou. Každý, kto sa chce venovať chovu viac, musí mať plemeno v oku, musí vedieť, ako vyzerá správny jedinec, aké požiadavky sa kladú na povahovú stránku, zdravie, či rodokmeň. Chov nie je len produkcia šteniatok. Chov je hlavne o zveľaďovaní, rozširovaní kvalít plemena na základe správnych spojení.

Pre svoju sučku musí chovateľ vybrať krycieho psa, ktorý ju v prvom rade dopĺňa. A to exteriérovo, zdravotne a samozrejme rodokmeňom. Exteriérovo by mala byť sučka podobná psovi, avšak nemali by byť nosičmi rovnakého nedostatku, či vady, ako chovný pár, tak aj súrodenci týchto psov, prípadne ich rodičia. Pri výbere krycieho psa je nutné hľadieť na zdravie. Je "módne" chváliť sa negatívnymi a nulovými výsledkami genetických testov, či RTG, avšak to ešte nič neznamená. Do chovu sa môže použiť aj pes či sučka s horším výsledkom DBK a to napr. B. Avšak partner musí byť negatívny. Na našich stránkach sa stretnete s vyjadrením COI faktoru, teda príbuznosť. Vychádza sa z rodokmeňa. Robiť exteriérom zaujímavé spojenia je určite lákavé, ale treba prihliadať na príbuznosť jedincov a ich možnosť následného využitia v chove. Dnes je módne dookola využívať tých istých plemenníkov, ktorý majú už niekoľko potomkov. A tak klesá možnosť nájsť vhodného partnera, keď všetko je "na seba príbuzné".... Príbuznosť povolená FCI je 3:2 (spoločný predok by mal byť najbližšie v takejto kombinácii, nie bližšie).